روزه عاشورا در فقه اهل سنت
70 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی استحباب روزه عاشورا ونسخ ان بعد از وجوب رمضان